Akviziční činnost

Nabízíme strategické poradenství v rámci procesu akvizičního vyjednávání a přípravy procesu financování a prodeje jednotlivého projektu nebo podniku.

 

Služby:

 • analýza kredibility/očekávání akcionářů, vlastníků a investorů
 • návrh komunikační strategie
 • stanovení hodnoty společnosti
 • provedení ekonomicko – právního „vnitřního auditu“ na bázi due diligence

 

Komplexní činnost při přípravě dokumentace pro jednání s investory a bankami:

 • návrhy teaserů/factsheetů
 • zpracování informačního memorand
 • zpracování podnikatelského a finančního plánu a strategie rozvoje společnosti

Energetika

Jako partneři ENERGON HOLDING, a.s. http://www.energon.cz/ doporučíme a realizujeme řešení ve všech oblastech úspor energie. Zabýváme se energeticky úspornými projekty (EPC). Stěžejními aktivitami v této oblasti jsou realizace:

 • Fotovoltaických elektráren.
 • Bateriových systémů akumulace elektrické energie.
 • Kogeneračních systémů.
 • Systému měření a regulace a systémů řízení budov.
 • Energetické infrastruktury.

Dotační poradenství

Nabízíme dlouhodobé zkušenosti s úspěšným zpracováváním dotačních žádostí a komplexní službu vedoucí k nalezení optimálního dotačního řešení. Zabýváme se pouze vybranými projekty a programy, které doporučíme po analýze potřeb klienta. Současně vždy aktivně komunikujeme se zástupci implementační agentury a řídícího orgánu. Od roku 2020 se společnost zaměřuje také na nově vyhlášené dotační programy v oblasti investic do sportovní infrastruktury.

 

Věda a výzkum

Hledáme ambiciózních inovativních řešení, především v oblasti využívání moderních technologií. Nabízíme strategické poradenství a možnost financování rozvoje jednotlivého projektu nebo podniku v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. Poskytujeme služby související s uvedením nových produktů na trh a jejich komercionalizací.

Fungujeme na principu projektového řízení manažerské skupiny, která je vždy vytvořena ke zpracování a realizaci konkrétního projektu. Flexibilně je tým doplňován o externími partnery a specialisty v daném oboru (marketing, ekonomika, právo, daně, analytika, soudní posudky a expertízy).

 

 

 


Reference

 

.