Investice do sportovní infrastruktury

V roce 2021 se bude společnost mimo jiné zaměřovat na nově vyhlášené dotační programy v oblasti investic do sportovní infrastruktury pro své dlouhodobé klienty z této oblasti. Tyto program vyhlašuje nově vzniklá Národní sportovní agentura. Národní sportovní agentura jako ústřední správní orgán státní správy České republiky postupně přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání. Společnost Innovation Advisors, poskytuje poradenství především pro dotační investiční program č. 162 55: Výstavba standardizované sportovní infrastruktury . V rámci těchto aktivit byly podepsány dlouhodobé smlouvy o spolupráci v oblasti dotačního poradenství, se zaměřením na investiční projekty výstavby nových sportovišť a úspor energie se subjekty:

Hokejový klub Opava, s.r.o.

Slezský fotbalový fotbalový club, a.s.