Investiční pobídka – projekt Maestoso Advanced Materials

V březnu 2019 rozhodlo Ministerstvo průmyslu ČR o nabídce na poskytnutí investiční podpory pro společnost Vítkovice - výzkum a vývoj technické - aplikace a.s.. Investiční pobídkou je podpořena realizace investiční akce výstavby závodu na superslitiny v průmyslové zóně Ostrava Mošnov a to formou slevy na dani z příjmu a hmotnou podporou vytváření nových pracovních míst. Získání této investiční pobídky, v celkové výši přes 400 mil. Kč, je výsledkem spolupráce mezi společností Innovation Advisors s.r.o. a společností Vítkovice - výzkum a vývoj technické - aplikace a.s. na základě smlouvy o dotačním poradenství a poskytování konzultačních služeb.