Program Úspora energie IV. výzva

V současné době je otevřena výzva Programu Úspory energie – IV výzva. Ukončení příjmu žádostí: 29.4. 2019. Je možno čerpat dotace na snížení energetické náročnosti podniku. Obměna staré technologie výroby energie za novou. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Zavedení nebo modernizace systému MAR. Modernizace či rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách.