Obchodní zastupování – technologie Therma – Chem – product FS12

Společnost Innovation Advisors s.r.o. ve spolupráci a v konsorciu s partnerem Bien Protocol Service s.r.o. zastupuje společnost Therma-Chem ze Spojeného království na území ČR. Unikátní technologie této společnosti se využívá při čištění velkoobjemových kotlů na straně topeniště v režimu online v tepelných elektrárnách na spalování uhlí a oleje (příp. biomasu) a umožňuje snížení uhlíkových emisí (přibližně až o 20 %), zvýšenou kapacitu kotle (přibližně až o 20 %), zvýšenou účinnost kotle (až o 8 %), snížené náklady na palivo a údržbu a dovoluje velmi rychlou návratnost investic. Tento produkt je vhodný pro společnosti, které spalují velké objemy nečistých paliv, a mohly by proto z využívání této technologie mít prospěch. Tyto společnosti obvykle spalují palivo v podobě uhlí, oleje, LNG nebo biomasy.