Úspory energie bez investic

V roce 2020 stála společnost Innovation Advisors, s.r.o. u zrodu projektu společností CPG – Czech Power Generation a.s. a Czech Green Energy, s.r.o., který se zabývá financování a realizací projektů v oblasti úspor energie, především pak projektů instalace fotovoltaických elektráren na střechách budov. Společnost CGE – Czech Green Energy s.r.o., jako energetický kontraktor, nabízí 100% investování do projektů týkajících se energetických opatření vedoucí k úsporám elektrické energie, především pak do projektů výstavby FVE o předpokládaném výkonu minimálně 200 kWp.

Czech Green Energy, s.r.o. nabízí fixaci části nákladů na elektrickou energii v komerčních nemovitostech. Výstavba je zajištěna zkušeným partnerem, je zajištěno kompletního financování, následný provoz a servis a prodej elektrické energie za garantovanou cenu. Dlouhodobá fixace ceny elektrické energie je jedním ze základních benefitů nabízené služby. Zákazníkovi je financována instalace FVE, včetně projektové dokumentace, statického posudku a zapojení do distribuční soustavy, což je výhodný model především pro klienty, kteří nejsou z různých důvodů nakloněni investicím do investičního majetku. Po 16 letech přechází FVE bezplatně do majetku zákazníka, přičemž je provedena celková revize FVE, včetně výměny střídačů a dalších komponentů po době životnosti. Vzhledem k předpokládané životnosti panelů, pak zákazníkovi FVE generuje zisk dalších 9 let.