Spolupráce s UNICAPITAL DISTRIBUCE

 

Naše společnost zastupuje zájmy společnosti UNICAPITAL DISTRIBUCE - WWW.UNICAPITAL-DISTRIBUCE.CZ.

Poslední transakci jsme uzavřeli v dubnu 2018 s holandskou nadnárodní společností AKZO NOBEL, která má svůj závod na výrobu práškových barev AKZO NOBEL Coatings CZ a.s. v Opavě - Komárově, kde jsme vytvořili novou lokální distribuční soustavu a převzali komplexní odpovědnost za provoz a následnou optimalizaci energetické soustavy.